فرم درخواست نمایندگی فروش

شرکت صنایع کاشی نایین ( تولید کننده کاشی پرسلان لعابدار ) 


نام و نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
نام فروشگاه:
استان:
آدرس فروشگاه:
مدت فعالیت:
مساحت فروشگاه:
مساحت انبار:
تلفن و فکس فروشگاه:
تلفن همراه:


1-از چه طریق با محصولات ما آشنا شده اید؟
2- جذابیت طرح‏های موجود ما را چگونه می‏بینید؟
3-اکثریت مشتریان شما از نظر بودجه خرید بر روی هر متر مربع درکدام رده قرار دارند؟
4-مشتریان شما بیشتر خواستار خرید کدام درجات محصولات هستند؟
5-آیا خرید و فروش در منطقه شما بصورت فصلی است؟
6- لطفا با شماره گذاری هر یک از عناوین، الویت‏های تصمیم گیری مصرف کننده را برای خرید مشخص نمایید:عناوین: کیفیت ، طرح ، قیمت و سابقه
7-از چه شرکت‏هایی بطور رسمی نمایندگی دارید؟
8- آیا مالکیت فروشگاه و انبار بنام خودتان می‏باشد؟
9-بیشتر تمایل به چه نوع خریدی دارید؟
10- با توجه به محصولات ما، در منطقه شما بیشتر به کدامیک از سایزهای زیرنیاز است؟
چنانچه سایزهای دیگری مصرف می‏کنید لطفاً ذکر نمایید:
11- درصورت اعطای نمایندگی، با توجه به کیفیت محصولات، در هر ماه چه متراژ خریدی می‏توانید داشته باشید؟
12-محدوده جغرافیایی که برای فروش محصولات ما در نظر دارید، شامل چه شهرهایی است؟