گلکسی

مشخصات بسته بندی

100x100

80x120

[table id=1]