لورا گلگسی
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سیمان
تعداد فیس 5
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن (برگ) مساحت کاشی داخل هر کارتن (m2) وزن هر کارتن (kg) مساحت کاشی روی هر پالت (m2) وزن هر پالت (kg) تعداد پالت روی هر کانتینر مساحت کاشی روی هر کانتینر (m2) تعداد کارتن روی هر کانتینر
60x120 2 1.44 40 72 2000 12 864.0 600