مدرن
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سنگ
تعداد فیس 6
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن (برگ) مساحت کاشی داخل هر کارتن (m2) وزن هر کارتن (kg) مساحت کاشی روی هر پالت (m2) وزن هر پالت (kg) تعداد پالت روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر پالت مساحت کاشی روی هر کانتینر (m2)
30x60(رستیک) 6 1.08 24 77.76 1750 14 72 1088.64