سایز

30x30

60*30

60x60

80x80

90*15

90*30

100x100

120*20

120*60

120*80

man.png

190*70

استایل

سه بعدی

بافت

موزاییک

سیمان

سنگ

فرش

چوب

کاربرد

دیوار

کف

نمای ساختمان

ضد اسید

پارکینگ

استخر

اشپزخانه

سطح

سه بعدی

پولیش

مات

براق

مشخصات

ضد اسید

پرسلان

[table id=1]